Chính sách bảo mật

Trang web www.nosbyn.com là cổng thông tin mua sắm trực tuyến các sản phẩm của thương hiệu Nosbyn. Chính sách bảo mật dưới đây là cơ sở thiết lập cách Nosbyn-Stduio xử lý các thông tin thu thập được thông qua cổng thông tin này.

Bằng việc sử dụng trang web này hoặc việc đồng ý cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các kênh sẵn có khác, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách dưới đây

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân về bạn (sau đây gọi là Dữ liệu cá nhân) khi bạn sử dụng trang web Nosbyn. Dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin cá nhân mà bạn gửi khi đăng ký vào website Nosbyn, truy cập hoặc mua hàng qua trang web. Các thông tin bao gồm Họ, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thanh toán, chữ ký (khi thực hiện mua hàng trực tuyến), giọng nói (khi gọi điện thoại cho bộ phận bán hàng), ngày sinh, tuổi, giới tính, phương thức thanh toán khi mua hàng, thông tin mua hàng trong quá khứ ID của người dùng và thông tin thanh toán của bạn. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi những thông tin được yêu cầu, Chúng tôi không thể hoàn thành mục đích thu thập thông tin, cũng như không thể cung cấp sản phẩm cho bạn.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

a) Đăng ký người dùng tại trang web Nosbyn: các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được dùng để đăng ký bạn thành một người dùng ở cổng thông tin và cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ và chức năng có sẵn như một người sử dụng đã đăng ký.

b) Đơn đặt hàng: Việc phát triển, hỗ trợ và nâng cao hiệu suất của việc đặt hàng và hợp đồng mua bán các sản phẩm mà bạn đã mua từ người bán hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác giữa các bên có liên quan đến mục hành chính quản trị và pháp lý.

Bên cạnh đó, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn thông qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn SMS để thông báo đến bạn về tình trạng của đơn đặt hàng và những thông tin liên lạc khác liên quan đến các dịch vụ, bao gồm cập nhật bảo mật của cổng thông tin.

Trong trường hợp mà bạn cung cấp chúng tôi thông tin của bên thứ ba, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc thông báo và nhận được sự đồng ý của họ để thông tin này được cung cấp cho các mục đích giải thích dưới đây. Trong trường hợp sau khi mua một sản phẩm hoặc thẻ quà tặng (sau đây gọi là: hàng hoá), thông tin của bên thứ ba cung cấp chỉ được sử dụng chỉ cho (i) quản lý giao hàng hoặc xác nhận về việc nhận hàng hoá và (ii) tham dự bất kỳ truy vấn hoặc yêu cầu mà bạn hoặc bên thứ ba có thể có;

c) Nhận quà: trong trường hợp đó bạn có một phiếu quà tặng và bạn muốn trả lại hàng hoá liên kết với nó thông qua trang web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp trên đơn hang để trả hàng (a) quản lý các yêu cầu và xử lý các việc đến lấy hàng (b) bất kỳ yêu cầu gặp mặt có liên quan đến phiếu quà tặng hoặc trả hang mà bạn yêu cầu, và (c) xác nhận việc chấp nhận của trả hàng và sau đó gửi chứng từ về số tiền hoàn trả qua thư điện tử hoặc những phương tiện điện tử khác tương đương.

Phiếu quà tặng: Trong trường hợp bạn có một phiếu quà tặng và bạn muốn trả lại hàng hoá mà được tặng kèm phiếu quà tặng thông qua trang Web, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân do bạn cung cấp trên đơn trả hàng chỉ để (a) (A) quản lý yêu cầu và xử lý việc thu hồi hàng hóa (B) đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phiếu quà tặng hoặc khoản hoàn trả mà bạn yêu cầu, và (c) xác nhận việc chấp nhận trả lại và sau đó gửi Phiếu Biên nhận hoặc Phiếu Voucher với số tiền hoàn trả qua email hoặc phương tiện điện tử tương đương khác

d) Yêu cầu: Trong trường hợp bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào, thông qua mẫu liên hệ có sẵn tại trang web Nosbyn, dữ liệu cá nhân của bạn và chi tiết liên lạc có thể được sử dụng để trả lời các thắc mắc của bạn, bao gồm các thông tin liên quan đến dịch vụ kỹ thuật của Cổng thông tin, hoạt động của cổng thông tin, hoặc nghi ngờ có liên quan đến đơn đặt hàng, vv…. chúng tôi có thể sẽ liên lạc với bạn qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn SMS để trả lời thắc mắc của bạn một cách hiệu quả.

Người sử dụng (Bạn) đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân cung cấp là đúng và chính xác và cam kết sẽ thông báo với chúng tôi nếu có về sự thay đổi hoặc thay đổi nào. Nếu việc cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ trên mẫu đăng ký gấy tổn thất hoặc thiệt hại cho website hoặc cho bất kỳ bên thứ 3 nào, người sử dụng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng trong nội bộ tổ chức Nosbyn và cho một hoặc tất cả mục đích sau đây

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm chăm sóc khách hàng

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, thông tin về các sự kiện hoặc chương trình ưu đãi nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch khác có liên quan.

 

3. ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN VÀ THỜI GIAN LƯU TRỮ

Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi được kích hoạt khi người dùng đồng ý đăng ký nhận bản tin.

Với sự đồng ý bạn, Nosbyn sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của Nosbyn qua email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử tương đương khác (chẳng hạn như tin nhắn SMS).

Bạn sẽ chỉ nhận thư điện tử thương mại mà bạn đã đồng ý, hoặc được pháp luật cho phép. Bạn có thể bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

 

4. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đến các bên thứ ba cần thiết cho việc xử lý đơn hàng của bạn như trung tâm thanh toán, các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như điều tra gian lận, thu nhận hóa đơn, chương trình liên kết và phần thưởng, nhà cung cấp các dịch vụ công nghệ, quản lý giao dịch tài chính, dịch vụ hậu cần, vận chuyển, quản lý đơn đặt hàng, dịch vụ khách hàng và phân tích các giao dịch được thực hiện thông qua Website để cung cấp cho người dùng đầy đủ đảm bảo về giao dịch mua hàng, Vv…)  Bằng việc cung cấp thông tin của bạn tại trang web Nosbyn, bạn đồng ý cho phép chúng tôi tiết lộ và xử lý thông tin của bạn như được mô tả bên trên. Sự đồng ý của bạn đối với việc truy cập / tiết lộ các thông tin này nhằm giúp việc cung cấp các dịch vụ được hiệu quả hơn.

 

5. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Hộ kinh doanh Quần áo Thời Trang N-S

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41A8045475 do Phòng kinh tế UBND Quận 1 cấp ngày 03/04/2019. Mã số thuế 8583232029

Địa chỉ: 77 Mạc Thị Bưởi P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

6. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

 

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc về việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0901479228

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: orders@nosbyn.com